fbpx
 • VCA (Veiligheids Checklist Aannemers)

  VCA Certificaat veiligheidssysteem

  VCA Certificaat veiligheidssysteem

  Ons beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu moet ertoe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten in ons bedrijf en op onze werven maximaal voorkomen worden.

  Om dit te bereiken passen wij het VCA* veiligheidssysteem (welke reeds in 2004 een eerste maal werd gecertificeerd) toe waarbij wij de nodige middelen en tijd vrijmaken. Een van onze prioritaire doelstellingen in ons bedrijfsbeleid is de bescherming van onze medewerkers en personen die betrokken zijn met onze bedrijfswerkzaamheden.

  Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden waar zorg wordt gedragen voor het welzijn van iedereen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken zijn.
  Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van onze projecten houden wij steeds rekening met het voorkomen van persoonlijke letsels, materiéle schade, gevaarlijke situaties en milieuschade.