fbpx
 • Gezondheid en veiligheid op het werk

  28 april 2020

  Bij Bart Moens hechten we veel belang aan welzijn op en naast de werkvloer. Heel specifiek hierin focussen we op gezondheid en veiligheid op het werk. We kijken er nauwgezet op toe dat al onze medewerkers voldoende beschermd worden tegen allerlei risico’s. Ze worden voorbereid om ermee om te gaan en er correct op te reageren. Daarnaast is ook de gezondheid een belangrijk aspect.

  EHBO Bart Moens

  Gezondheid

  Om de gezondheid van onze werknemers te verzekeren, laten we onze werknemers ieder jaar controleren tijdens een medisch onderzoek. Hier worden onze medewerkers onderworpen aan verschillende tests en krijgen ze een medische keuring door een dokter. Het bedrijf volgt ook de inentingen op. In onze sector komen we immers vaak in contact met biologische agentia, kleine levende organismen of materiaal van biologische herkomst. Die kunnen aanzienlijke risico’s voor de gezondheid meebrengen. Dankzij deze inentingen en controles verminderen we dit drastisch.

  Al onze werknemers behalen een diploma ‘eerstehulpverlener bij bedrijven’. Deze opleiding omvat zowel de basis als specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verstrekken van eerste hulp aan slachtoffers van een ongeval of mensen die onwel worden. Onze vrachtwagens zijn uitgerust met een EHBO-koffer die jaarlijks wordt gecontroleerd.

  Dit jaar krijgt iedereen te maken met bijzondere omstandigheden door de uitbraak van COVID-19. Als ruim- en ontstoppingsdienst blijven wij actief aangezien we onder een essentiële dienst vallen. Hiervoor namen we maatregelen om zowel werknemers als klanten te beschermen. Ons pesoneel mocht niet per twee in een vrachtwagen, iedereen begeeft zich apart naar de werven. De klanten werd gevraagd om tijdens een interventie binnen te blijven, de werkbon niet af te tekenen en indien mogelijk te betalen op een digitale manier, via Payconiq of bankoverschrijving. Onze medewerkers zijn ook voorzien van mondmaskers en handgel.

  Veiligheidsharnas

  Veiligheid

  Bart Moens wil de klanten een flexibele, betrouwbare en duurzame dienstverlening aanbieden binnen het domein van ruimings- en ontstoppingswerken. Ons beleid streeft ernaar deze doelen te realiseren. Dat is gericht op preventie van ongevallen, maar ook het beperken van mogelijke gevolgen ervan. In dit beleid staan zowel veiligheid, milieu, welzijn als kwaliteit voor alle betrokken partijen centraal. Onze conclusie: veiligheid en kwaliteit is de zaak van iedereen, ongeacht wie of waar hij/zij is of wat hij/zij uitvoert.

  Aan onze sector zijn verschillende risico’s verbonden. We bereiden onze werknemers voor om de gevaren te vermijden. Voor alle activiteiten zijn risicoanalyses opgesteld met een overzicht van alle mogelijke gevaren en de bijhorende preventiemaatregelen. Voorbeelden van zo’n risico’s zijn stoten, verstuiken, rugletsels, snijwonden en oogletsels. Ook verkeersongevallen of ongevallen met machines of materialen kunnen vermeden worden.

  Iedere werknemer die start bij Bart Moens zal eerst geïnformeerd worden over de risico’s en hoe deze te vermijden. Hierbij is LMRA of Laatste Minuut Risico Analyse zeer belangrijk. Dit heeft als doel mensen bewust te laten stilstaan bij de mogelijke risico’s verbonden aan de uit te voeren werken. Wanneer een werknemer toekomt op een werf, moet hij of zij een checklist overlopen die vragen stelt over de risico’s die kunnen voorkomen. Wanneer enkele risico’s niet te vermijden zijn, mogen de werken niet uitgevoerd worden. Indien alle risico’s vermeden kunnen worden, mag de werknemer aan de werken starten.

  Daarnaast volgen alle werknemers op geregelde tijdstippen opleidingen om de veiligheid te kunnen garanderen, zowel voor zichzelf als voor andere betrokken personen. De mensen van Bart Moens beschikken allemaal over een diploma basisveiligheid (B-VCA). Dit houdt in dat ze een opleiding en training hebben gevolgd rond gevaren, risico’s, preventie, ongevallen, procedures, gevaarlijke producten, brand-  en explosiegevaar en nog zoveel meer. Deze opleiding herhalen we regelmatig.

  Voor het afdalen in riolen of putten worden ook verschillende opleidingen gevolgd door alle werknemers en uitvoerende zaakvoerders. Dat houdt in: het leren werken met een gasdetectietoestel, werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming, werken in besloten ruimtes en gebruik van een veiligheidsharnas en dergelijke materialen.

  Verschillende bedrijven organiseren een extra veiligheidstest voor onze werknemers alvorens de werken mogen uitgevoerd worden. Tijdens deze tests krijgen ze introductiefilmpjes te zien die de veiligheidsvoorschriften op het bedrijfsterrein uitleggen. Alle onze werknemers en andere bezoekers moeten zich hieraan houden. Na de theoretische uitleg wordt een test afgelegd waarvoor men moet slagen om het bedrijfsterrein te mogen betreden.

  Tot slot krijgen alle werknemers het juiste veiligheidsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangeboden, die ze ook verplicht moeten gebruiken tijdens hun werk. Zo heeft elke werknemer veiligheidskledij, handschoenen, helmen, gehoorbescherming, veiligheidsbrillen en andere materialen om zichzelf te beschermen.

  Wil u meer weten over onze aanpak? Aarzel niet om contact op te nemen voor een afspraak!